• 20
  20
 • 10
  10
 • 2
  2
 • 13
  13
 • 15
  15
 • 6
  6

 

Reservation og betaling:

 1. Umiddelbart efter modtaget ønske om reservation, sender ejer en lejebekræftigelse og en lejekontrakt med oplysning om kontonummer til indbetaling af depositum og leje.
 2. Senest 14 dage efter modtagelsen af bekræftigelsesmail og lejekontrakt.
  a) indbetales depositum på 1.000 kr via bankoverførsel, hvorved lejer erklærer at være indforstået med betalings-og lejebetingelserne.
  b) returnerer lejeren underskrevet lejekontrakt. 
  Først når ejer har kvitteret for modtagelse af underskrevet lejekontrakt er lejeaftalen gældende for begge parter.
 3. Senest 3 måneder før lejemålet betales lejen.
 4. Annulleres en reservation af lejeren, tilfalder depositum samt evt. indbetalt lejebeløb ejeren, med mindre det lykkes lejer eller ejer at finde en anden lejer til perioden.
 5. Under forudsætning af, at der ikke er opstået skader på hus eller inventar i lejeperioden, vil lejer enten ved afrejse eller senest en uge efter afrejse, få tilsendt depositum fratrukket udgifter til forbrug.

Lejebetingelser:

 1. Lejeperioden: Lørdag kl. 15 til den efterfølgende lørdag kl. 10.
 2. Huset må maksimalt bebos af 8 personer.
 3. Sommerhuset egner sig ikke til ungdomsgrupper. Derfor forbeholder ejer sig ret til ved ankomst eller på et senere tidspunkt at afvise indflytningen/afbryde opholdet, såfremt der er tale om en ungdomsgruppe.
 4. Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i sommerhuset.
 5. Nøglen udleveres ved ankomst.
 6. Lejer hæfter for alle skader forårsaget på hus og inventar i lejeperioden.
 7. Reklamationer fra lejer kan kun anerkendes, såfremt disse er ejer i hænde senest 5 dage efter påbegyndelse af lejemålet. Lejer skal i tilfælde af en reklamation kontakte ejer via e-mail eller tlf. Ligeledes skal lejer give ejer en rimelig frist til udbedring af reklamationen, samt bidrage til at evt. forværring af skaden/reklamationen minimeres.
 8. Lejer forpligter sig til at efterlade huset i samme stand som det blev overtaget. Dog påhviler rengøringen ejeren.
   
solnedgang
klit